Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie i o dostępnej mocy przyłączeniowej.

Zgodnie z Art. 7 ust. 8l ustawy – Prawo energetyczne podajemy informacje dotyczące:

1) podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej.

  • Podmioty ubiegające się o przyłaczenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
    Pobierz plik >
Brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 1 kV.

2) wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej.
RokDostępna moc przyłączeniowa
2024 0 MW
2025 0 MW
2026 0 MW
2027 0 MW
2028 0 MW
2029 0 MW
Stan na dzień 31.03.2024 r. (I kwartał)

  • Decyzja - Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
    Pobierz plik >
KODEKSY SIECIOWE
 
 
NC RFG
Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC-RfG)
 
 
NC DC
Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DC)
 
 
NC HVDC
Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)
 

Kontakt z Nida Media >

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod numerem telefonu:

41 35 78 386

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media