Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje, że sprzedawcą rezerwowym na obszarze objętym swoim działaniem jest:

Nida Media Sp. z o.o.
Leszcze 15
28-400 Pińczów
NIP 726-24-64-282
REGON 473209819

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000181575

Koncesja na obrót energią: OEE/827/13618/W/OKA/2015/AM dnia 18.02.2015 r.
na okres od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.12.2030 r.

  • Cennik sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2024
    Pobierz plik >
    Data publikacji: 21.12.2023
  • Umowa sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej
    Pobierz plik >

Sprzedawca z urzędu

W myśl art. 62c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne - do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE lub wyłonienia w drodze przetargu sprzedawcy z urzędu, na zasadach określonych w art. 9i ustawy – Prawo energetyczne, zadania sprzedawcy z urzędu wykonywać będzie
Nida Media Sp. z o.o.

Kontakt z Nida Media >

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod numerem telefonu:

41 35 78 386

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media