Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje, że sprzedawcą zobowiązanym na obszarze objętym swoim działaniem jest:

Nida Media Sp. z o.o.
Leszcze 15
28-400 Pińczów
NIP 726-24-64-282
REGON 473209819

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000181575

wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr DZO.WKP.496.3.54.2023.MTo1 z dnia 23.10.2023 r.
na okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Kontakt z Nida Media >

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod numerem telefonu:

41 35 78 386

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media