Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zobacz czy informacje prezentowane
na stronie są dla Ciebie wystarczające. Jeśli możemy Ci jakoś pomóc, skontaktuj się z nami.

 
Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?
Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, który otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w firmie. Należy jednak mieć na uwadze, do kiedy zawarta jest umowa z obecnym sprzedawcą.
 
Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest płatna?
Decydując się na przejście do Nida Media, Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Zmiana sprzedawcy może wiązać się natomiast z dostosowaniem układów pomiarowych, lecz w grupach taryfowych G i C odpowiada za to Operator Systemu Dystrybucyjnego będący ich właścicielem.
 
Jak długo trwa zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?
Termin ten określa ustawa Prawo energetyczne, według której zmiana sprzedawcy energii elektrycznej powinna trwać nie dłużej niż 21 dni. Zależy on jednak również od okresu wypowiedzenia zazwyczaj wynoszącego 1 miesiąc.
 
Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może spowodować przerwę w dostawie prądu?
Nie, ponieważ za dostawy energii elektrycznej odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego działający na danym terenie z urzędu. Zmianie ulega jedynie podmiot sprzedający energię czynną będącą głównym składnikiem rachunków za prąd.
 
Ile faktur będę otrzymywał po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej?
Po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej będziecie Państwo otrzymywać dwie oddzielne faktury: pierwszą od Nida Media za sprzedaż energii, a drugą od Operatora Systemu Dystrybucyjnego za dostarczenie prądu do miejsca poboru.
 
Czym różnią się sprzedawca energii elektrycznej i Operator Systemu Dystrybucyjnego?
Operator Systemu Dystrybucyjnego inaczej zwany dystrybutorem energii elektrycznej lub w skrócie OSD zajmuje się dystrybucją energii do wszystkich odbiorców na danym terenie z urzędu, odpowiada za ruch sieciowy w systemie, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami. Sprzedawca energii elektrycznej odpowiada z kolei za sprzedaż energii do odbiorcy końcowego, korzystając z infrastruktury OSD.
 
Czy mogę również zmienić Operatora Systemu Dystrybucyjnego?
Nie, Operator Systemu Dystrybucyjnego działa na danym terenie z urzędu obsługując wszystkich odbiorców.
 
Kto po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej odczytuje licznik?
Za odczyt licznika po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej niezmiennie odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego, który przekazuje dane pomiarowe sprzedawcy energii w celu rozliczenia z odbiorcą za rzeczywiście zużytą energię elektryczną.
 
Kto odpowiada za naprawę awarii i uszkodzeń po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej?
Po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej za naprawę awarii i uszkodzeń odpowiedzialny jest dalej Operator Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku takich sytuacji należy się skontaktować z pogotowiem energetycznym pod numerem telefonu 991.
 
Czy po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej Operator Systemu Dystrybucyjnego zmieni warunki opłat dystrybucyjnych?
Nie, gdyż Operator Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest zobowiązany zapewnić wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Nad egzekwowaniem zapisów czuwa Urząd Regulacji Energetyki.

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media