Od czerwca 2006 roku zajmujemy się dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz zaopatrzeniem w wodę
i odprowadzaniem ścieków bytowych, wód opadowych i kopalnianych. Nida Media Sp. z o.o. kapitałowo
w połowie należy do Grupy ATLAS, natomiast drugą połowę udziałów posiada SINIAT Sp. z o.o. Właściciele
spółki są jednocześnie jej największymi klientami. Zaopatrujemy także szereg innych firm oraz odbiorców prywatnych.

 

Nida Media posiada wykwalifikowany zespół specjalistów od rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, który zajmuje się obsługą wszystkich Klientów.

Firma zlokalizowana jest w malowniczej okolicy doliny rzeki Nidy w bezpośrednim sąsiedztwie dużych i znanych potentatów branży budowlanej w postaci zakładów produkcyjnych Dolina Nidy Sp. z o.o., Siniat Sp. z o.o. oraz Kopalni Gipsu Leszcze S.A. Właścicielami spółki są solidne i renomowane przedsiębiorstwa - ATLAS Sp. z o.o. i Siniat Sp. z o.o. (dawniej Lafarge Gips Sp. z o.o.)

Nida Media posiada wykwalifikowany zespół specjalistów od rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, który zajmuje się obsługą wszystkich Klientów. Z roku na rok zwiększa się wolumen energii i "błękitnego paliwa" sprzedawany przez naszą firmę, który obecnie wynosi przeszło odpowiednio 70 GWh oraz 150 GWh w skali roku. Odbiorcami są głównie duże zakłady przemysłowe, dla których minimalizacja kosztów w tym zakresie stanowi istotny czynnik strategii prowadzenia działalności. Obsługa Klientów strategicznych wymaga więc od nas zachowania zarówno najwyższych standardów i pełnej dyspozycyjności, jak również elastyczności celem optymalizowania naszych produktów. Mając na uwadze rozwijający się rynek energii elektrycznej, Nida Media w 2015 roku wprowadzi również jej sprzedaż w grupie taryfowej G, czyli dla gospodarstw domowych.

Nasza firma oprócz sprzedaży energii „ponad siecią”, prowadzi obsługę lokalnego systemu dystrybucyjnego. Została wyznaczona, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw energetycznych, na Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Doświadczenia zdobyte przez te wszystkie lata pozwalają nam w sposób swobodny radzić sobie z biurokratycznymi procedurami na tym rynku – tak aby Klient nie musiał angażować się w samodzielną realizację licznych obowiązków. Ten stan rzeczy spowodował, że oferowane obecnie przez nas produkty i usługi odpowiadają standardom private banking w sektorze finansowym – a więc są najwyższej jakości i są w pełni zindywidualizowane dla danego Klienta.

Kilka faktów z historii firmy:

 • 2003
  Zawiązanie spółki z o.o. Atlas Pomorze, później znanej jako Atlas Centrum, z siedzibą w Łodzi.
 • 2006
  Zmiana nazwy na Nida Media Sp. z o.o.
  Zakup 50% udziałów przez Lafarge Gips Polska.
 • 2006
  Kupno Oddziału Systemów Sieciowych Zakładu
  Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A.
 • 2006
  Uzyskanie koncesji na obrót i dystrybucję
  energii elektrycznej. Rozpoczęcie działalności.
 • 2010
  Rozszerzenie koncesji na obrót energią elektryczną
  na terenie całego kraju.
 • 2013
  Uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi na terenie całego kraju.
 

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media