Od początku funkcjonowania Nida Media Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie oczyszczania oraz odprowadzania ścieków socjalno-bytowych, wód opadowych i kopalnianych.

Realizujemy usługi w zakresie oczyszczania oraz odprowadzania ścieków socjalno-bytowych, wód opadowych i kopalnianych. Wykorzystujemy do tego nowoczesną oczyszczalnię ścieków oraz sieci kanalizacyjne. Do naszych największych Klientów zaliczają się znani potentaci branży budowlanej z bezpośredniego sąsiedztwa tacy jak przedsiębiorstwo Dolina Nidy Sp. z o.o., Siniat Sp. z o.o. czy Kopalnia Gipsu Leszcze S.A. Ścieki socjalno-bytowe ujęte są systemem kanalizacji sanitarnej, a następnie kierowane na oczyszczalnię, skąd po oczyszczeniu poprzez rów melioracyjny oraz strugę Zagość odprowadzane są do odbiornika. Wody opadowe i kopalniane po podczyszczeniu na terenach zakładów przebywają tą samą drogę.

Nasza oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych należy do najnowocześniejszych tego typu instalacji. Została wybudowana według projektu technicznego opracowanego przez WODPOL Sp. z o.o. w Warszawie oraz ITT Flygt w Warszawie. Uruchomienie oczyszczalni nastąpiło w 2003 roku. Charakteryzuje się przepustowością Qśr = 50 m3/d, a zaprojektowana została na
RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) = 320. Jest to instalacja mechaniczno-biologiczno-chemiczna. Wszystkie procesy przebiegają sekwencyjnie (cyklicznie), czas ich trwania dostosowany jest do składu i ilości ścieków, a są sterowane za pomocą sterownika mikroprocesorowego.

Jakość ścieków spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 
Kontakt z Nida Media >

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media