Ze względu na kryteria wielkości mocy umownej, rocznej ilości, nierównomierności poboru oraz ciśnienia w miejscu dostarczania gazu kwalifikujemy Odbiorców do następujących grup taryfowych:

Kwalifikacja odbiorców według parametrów
Grupa taryfowa Moc umowna
b
Roczna ilość odbieranego paliwa
gazowego a
Wskaźnik nierównomierności poboru
[c]
  kWh/h kWh/rok  
sieć dystrybucyjna poniżej 0,5 MPa
W-1 b ≤ 110 a ≤ 3350 -
W-2 b ≤ 110 3350 < a ≤ 13350 -
W-3 b ≤ 110 13350 < a ≤ 88900 -
W-4 b ≤ 110 a > 88900 -
W-5 110 < b ≤ 710 - -
W-6A 710 < b ≤ 6580 - c ≤ 0,571
W-6B 710 < b ≤ 6580 - c > 0,571
W-7A b > 6580 - -
sieć dystrybucyjna powyżej 0,5 MPa
W-8A b > 0 - -
sieć przesyłowa OSP
E b > 0 - -
w Punkcie Wirtualnym
PW b > 0 - -

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dla poszczególnych grup taryfowych obrazuje poniższa tabela:

Wyciąg z cennika do taryfy obowiązujący od 01.01.2022 r.
Grupa taryfowa Ceny za gaz [gr/kWh] Stawki opłaty abonamentowej [zł/miesiąc]
z zerową stawką lub uwzgledniające zwolnienie z akcyzy przeznaczony do celów opałowych
sieć dystrybucyjna poniżej 0,5 MPa
W-1 66,773 67,163 3,00
W-2 66,473 66,863 5,00
W-3 66,273 66,663 6,00
W-4 66,073 66,463 15,00
W-5 65,773 66,163 100,00
W-6A 65,673 66,063 120,00
W-6B 65,673 66,063 120,00
W-7A 65,673 66,063 285,00
sieć dystrybucyjna powyżej 0,5 MPa
W-8A 65,673 66,063 600,00
sieć przesyłowa OSP
E 65,673 66,063 600,00
w Punkcie Wirtualnym
PW 65,673 66,063 600,00
Ceny gazu ziemnego nie zawierają podatku VAT. Zostanie on naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili obecnej wynosi 23 %. Ceny nie uwzględniają opłat za usługi dystrybucji. W tym zakresie obowiązują stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania wynikające z taryfy OSD.
Dokumenty w zakresie obrotu gazem ziemnym >


Formularze BOK >     Kontakt z Nida Media >

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod numerem telefonu:

41 35 78 389

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media