Jedną z pierwotnych działalności Nida Media Sp. z o.o. jest zaopatrywanie odbiorców w wodę pitną. Cały proces odbywa się w oparciu o własne ujęcie infiltracyjne o zatwierdzonych zasobach w wysokości 115 m3/h, stację uzdatniania i wodociągi przesyłowe

Roczna ilość sprzedanej wody do naszych Klientów wynosi około 180 tys. m3. Do największych z nich zaliczają się znani potentaci branży budowlanej z bezpośredniego sąsiedztwa w postaci przedsiębiorstw Dolina Nidy Sp. z o.o., Siniat Sp. z o.o. oraz Kopalnia Gipsu Leszcze S.A. Dostarczamy wodę również do innych pobliskich firm, a także gospodarstw domowych. Jest więc używana zarówno do picia, jak i na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, technologiczne czy przeciwpożarowe.

Wodę pobieramy z naszych trzech studni głębinowych znajdujących się w miejscowości Chroberz, w gminie Złota, w powiecie pińczowskim. Na wypadek awarii możliwe jest uruchomienie wydobycia ze źródła drenażowego pod dnem rzeki Nidy. Następnie woda jest tłoczona rurociągiem do stacji uzdatniania zlokalizowanej w miejscowości Leszcze, w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, gdzie zostaje poddana procesom napowietrzania (aeracji), odżelaziania (I stopień filtracji), odmanganiania (II stopień filtracji) oraz ewentualnej dezynfekcji poprzez chlorowanie.
Po przejściu przez te zabiegi jest ona kierowana do dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 1000 m3, skąd wodociągami przesyłowymi trafia do odbiorców.

Jakość wody po przejściu przez stację uzdatniania odpowiada wymogom
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
(Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 z późn. zm.)
w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. • Decyzja o przydatności wody do spożycia 10.07.2017
  Pobierz
 • Decyzja o przydatności wody do spożycia 11.01.2021
  Pobierz
 • Decyzja o przydatności wody do spożycia 26.02.2024
  Pobierz
 • Decyzja o przydatności wody do spożycia 24.06.2024
  Pobierz
 
Kontakt z Nida Media >

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media