Nida Media Sp. z o.o. zawarła w dniu 7 października br. umowę ramową o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego na czas nieokreślony z GAZ-SYSTEM S.A. Jest ona podstawą do ustalania szczegółowych warunków przydziału przepustowości zgodnie z procedurami przewidzianymi w IRiESP.

Podpisana przez Nida Media umowa ramowa na przesył paliwa gazowego z Operatorem Systemu Przesyłowego, którego rolę w Polsce pełni GAZ-SYSTEM S.A., jest jednym z ostatnich etapów budowania architektury handlowej dla rynku gazu. Dzięki niej nasza spółka uzyska dostęp do zakupu i sprzedaży w punkcie wirtualnym oraz do usługi bilansowania handlowego. Nida Media jest już zatem o krok bliżej do rozszerzenia swojej oferty biznesowej o obrót gazem ziemnym, co stanowi element strategii rozwoju firmy.

- Rozwijający się rynek gazu stwarza nowe możliwości wzrostu dla naszej firmy. Planujemy aktywnie uczestniczyć w transakcjach na giełdzie gazu i pośredniczyć w zakupie surowca dla naszych Odbiorców. W planach rozwojowych bierzemy także pod uwagę pozyskiwanie gazu na sąsiadujących, bardziej konkurencyjnych rynkach, dzięki czemu będziemy mogli w pełni wykorzystać posiadane kompetencje – profesjonalną obsługę Klienta oraz kwalifikacje w zakresie obrotu i dystrybucji energii oraz paliw gazowych - Wojciech Radej, Prezes Zarządu Nida Media.

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna aktualność >  
 

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media