Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 . Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. weszła w życie 18 października 2022 r.

Na czym polega zamrożenie cen prądu w 2023 r?

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:
 • do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych
 • do 2,6 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami
 • do 3 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników
 • do 250 kWh rocznie - dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)
Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r.

Mechanizm ceny maksymalnej

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:
 • 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw
 • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.
Dodatkowy, 10-proc. rabat z tytułu oszczędzania energii

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, jeśli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Maksymalna cena energii dla odbiorców JST oraz MŚP

Rządową pomocą zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia.

Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh.

Aby skorzystać z tego rozwiązania należy do 30 listopada br. złożyć oświadczenie.

 • Wykaz odbiorców uprawnionych
  Pobierz plik >
  Data publikacji: 15.11.2022
 • Wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych
  Pobierz plik >
  Data publikacji: 15.11.2022

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna wiadomość >  

Rok 2016 jest bardzo szczególny w historii działalności firmy Nida Media Sp. z o.o. Jest to rok jubileuszowy 10-lecia istnienia na rynku. W historii naszego przedsiębiorstwa dekada ta stanowi niewyczerpane źródło wielu cennych doświadczeń.

Jesteśmy dumni z osiągnięć i zdobytej pozycji na rynku. Przyjemnie jest patrzeć wstecz z poczuciem, że okres ten wypełniony był dynamicznym rozwojem, któremu towarzyszył smak sukcesu. Jesteśmy dumni z zaangażowania i kreatywności naszych pracowników. Bez ich wiedzy, umiejętności i przede wszystkim poświęcenia, wszystko to, co osiągnęliśmy nie byłoby możliwe. Nasz sukces rynkowy nie byłby również możliwy bez Waszego udziału.

Dziękujemy klientom, dostawcom, bankom oraz przede wszystkim partnerom biznesowym. Doceniamy kredyt zaufania, jakim nas obdarzyliście. Dołożymy wszelkich starań, abyśmy mogli kontynuować dynamiczny rozwój naszej współpracy w kolejnych latach. Wierzymy, że we współpracy z Wami - będziemy mogli się nadal rozwijać. Jest to dla nas ogromnie ważne, ponieważ to, co robimy, traktujemy nie tylko jako obowiązek - to nasza pasja oraz wyzwanie do stałego podnoszenia jakości działania.

Zarząd Nida Media Sp. z o.o.

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna aktualność >  

Nida Media Sp. z o.o. informuje, że obecnie nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą energii elektrycznej. Osoby podające się za przedstawicieli naszej spółki, proponując zakup energii, nie reprezentują jej.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna aktualność >  

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca br. zatwierdzona została taryfa Nida Media Sp. z o.o. dla gazu ziemnego. Zakończyliśmy w ten sposób jeden z ostatnich etapów, dzięki któremu nasza firma wzbogaci wkrótce swoją ofertę produktową.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią Taryfy nr 1 dla gazu ziemnego wysokometanowego, którą można znaleźć w całości pod tym adresem. Wyciąg z dokumentu znajduje się natomiast na stronie "Oferta dla firmy". Taryfa dla gazu ziemnego składa się z części A - stosowanej do 31 lipca 2014 r. (rozliczenia w jednostkach objętości) oraz z części B - stosowanej od 1 sierpnia 2014 r. (rozliczenia w jednostkach energii). Zatwierdzona została na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania.
Taryfa nr 1 dla gazu ziemnego wysokometanowego >
 
 

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna aktualność >  

Nida Media Sp. z o.o. zawarła w dniu 7 października br. umowę ramową o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego na czas nieokreślony z GAZ-SYSTEM S.A. Jest ona podstawą do ustalania szczegółowych warunków przydziału przepustowości zgodnie z procedurami przewidzianymi w IRiESP.

Podpisana przez Nida Media umowa ramowa na przesył paliwa gazowego z Operatorem Systemu Przesyłowego, którego rolę w Polsce pełni GAZ-SYSTEM S.A., jest jednym z ostatnich etapów budowania architektury handlowej dla rynku gazu. Dzięki niej nasza spółka uzyska dostęp do zakupu i sprzedaży w punkcie wirtualnym oraz do usługi bilansowania handlowego. Nida Media jest już zatem o krok bliżej do rozszerzenia swojej oferty biznesowej o obrót gazem ziemnym, co stanowi element strategii rozwoju firmy.

- Rozwijający się rynek gazu stwarza nowe możliwości wzrostu dla naszej firmy. Planujemy aktywnie uczestniczyć w transakcjach na giełdzie gazu i pośredniczyć w zakupie surowca dla naszych Odbiorców. W planach rozwojowych bierzemy także pod uwagę pozyskiwanie gazu na sąsiadujących, bardziej konkurencyjnych rynkach, dzięki czemu będziemy mogli w pełni wykorzystać posiadane kompetencje – profesjonalną obsługę Klienta oraz kwalifikacje w zakresie obrotu i dystrybucji energii oraz paliw gazowych - Wojciech Radej, Prezes Zarządu Nida Media.

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna aktualność >  
 

W okresie od lipca do sierpnia br. Nida Media Sp. z o.o. podpisała umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego ze wszystkimi oddziałami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Umożliwią one naszej firmie aktywną sprzedaż gazu ziemnego do Odbiorcy końcowego zlokalizowanego na obszarze OSD.

Nida Media zawierając umowy dystrybucyjne paliwa gazowego z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. pełniącą funkcję OSD na terenie kraju, poczyniła duży postęp ku wprowadzeniu do oferty obrót gazem ziemnym. Nasze przedsiębiorstwo dzięki współpracy z sześcioma oddziałami mającymi swoje siedziby w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu będzie mogło sprzedawać "błękitne paliwo" na obszarze całej Polski. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy ramowowej o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego.

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna aktualność >  
 

Nida Media Sp. z o.o. z wielką przyjemnością prezentuje dziś Państwu nową stronę internetową. Za jej zaprojektowanie odpowiada podobnie jak w przypadku logotypu łódzka agencja reklamowa Lifemotion. Mamy nadzieję, że witryna ułatwi dostęp do potrzebnych informacji o działalności naszej firmy obecnym i przyszłym Klientom.

Najważniejsze wiadomości na temat oferowanych przez Nida Media produktów oraz usług mogą Państwo znaleźć w odpowiednich działach głównego menu. Informacje o samej spółce czy kontakt z jej pracownikami umożliwią natomiast podstrony umieszczone w górnej części witryny. Życzymy Państwu miłego użytkowania naszej wirtualnej wizytówki i zachęcamy do jej dalszego śledzenia w przyszłości. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek błędu będziemy wdzięczni za jego życzliwe zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy na stronie "Zgłoś błąd".

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna aktualność >  

Mamy przyjemność poinformować, że Nida Media Sp. z o.o. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 czerwca br. uzyskała koncesję na obrót paliwami gazowymi na okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 1 października 2023 r. Zezwolenie obejmuje terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku Nida Media wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, podjęła decyzję o dołączeniu do swojej oferty dla firm sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E. W tym celu podjęto starania o otrzymanie stosownej koncesji. Naszą spółkę czeka obecnie budowanie architektury handlowej dla rynku "błękitnego paliwa". Jesteśmy jednak przekonani, iż ten wysiłek zostanie zwieńczony atrakcyjną ofertą cenową dla Odbiorców biznesowych. Nida Media będzie informować o postępach w kolejnych komunikatach.

- Obsługa naszych Klientów, którymi są głównie duże zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie całego kraju, wymaga od nas zachowania najwyższych standardów i pełnej dyspozycyjności, ale także elastyczności celem optymalizowania produktów. Dlatego obraliśmy kolejny kierunek, by wyjść naprzeciw oczekiwaniu Odbiorców. Planujemy połączyć nasze produkty w jeden pakiet i sprzedawać naszym Klientom również paliwo gazowe - Wojciech Radej, Prezes Zarządu Nida Media.

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna aktualność >  
 

Uchwałą zarządu Nida Media Sp. z o.o. zatwierdzony został do stosowania od dnia
1 stycznia br. nowy logotyp. Jest to projekt graficzny, który wyszedł spod cyfrowego dłuta łódzkiej agencji reklamowej Lifemotion na mocy umowy podpisanej pomiędzy obiema firmami. Stanowi on element zmiany wizerunku naszej spółki.

Nowy logotyp Nida Media dzięki użytej kolorystyce nawiązuje do dotychczasowego logo i doskonale charakteryzuje pierwotną działalność przedsiębiorstwa w obszarach energii elektrycznej oraz gospodarki wodno-ściekowej. Jednocześnie zawiera mocny, pomarańczowy akcent mogący się kojarzyć z obranym niedawno przez nas kierunkiem rozwoju - obrotu paliwami gazowymi. Mamy nadzieję, że nowy logotyp przypadnie Państwu do gustu. Jest on dostępny do obejrzenia w lepszej jakości, w formatach PNG i PDF na stronie "Pliki do pobrania".

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej  Następna aktualność >   

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media