Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 . Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. weszła w życie 18 października 2022 r.

Na czym polega zamrożenie cen prądu w 2023 r?

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:
 • do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych
 • do 2,6 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami
 • do 3 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników
 • do 250 kWh rocznie - dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)
Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r.

Mechanizm ceny maksymalnej

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:
 • 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw
 • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.
Dodatkowy, 10-proc. rabat z tytułu oszczędzania energii

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, jeśli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Maksymalna cena energii dla odbiorców JST oraz MŚP

Rządową pomocą zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia.

Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh.

Aby skorzystać z tego rozwiązania należy do 30 listopada br. złożyć oświadczenie.

 • Wykaz odbiorców uprawnionych
  Pobierz plik >
  Data publikacji: 15.11.2022
 • Wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych
  Pobierz plik >
  Data publikacji: 15.11.2022

< Poprzednia aktualność Wróć do strony głównej Następna wiadomość >  

Nasi klienci

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z całego kraju.
Dołącz do grona szczęśliwych partnerów Nida Media